Sandhamn
37 nautiska mil (ca7 mil) avstånd från Stockholm Nybrokajen ligger Svea Sandö. Fram till artonhundratalets mitt var verkligen ön en SANDÖ då sanden inte bands av dagens tallar (ca 8000), 6 Granar och gräs. Sandhamn nämns första gången 12 juli 1289, i ett gåvobrev från konung Magnus Ladulås som skänker Runmarö, Vindalsö samt Svea Sand til S:ta Clara kloster i Stockholm. Sandhamn nämns också i en segelbeskrivning i Valdemar Seirs jordebok. Då Eknö kartlades första gången år 1640 karterades även en del av Sandhamn, som vid denna tid fortfarande var obebodd och användes som betesholme. 30 juli 1655, stationerades linjeskeppet Tre Lejon vid Sandön, då Karl X Gustav förstod vikten av att bevaka det strategiska inloppet till Stockholm. år 1671, fanns en stjärnskans på den plats där tullhuset ligger idag, då fanns det även en litet antal bostäder.En tullstation etablerades i slutet av sextonhundratalet och lotsarna, som bott på Eknö tidigare, flyttade senare till Sandhamn. Byn är ett tjänstemannasamhälle med små tomter, eftersom man inte behövde leva av vad naturen gav, som skärgårdsbefolkningen i övrigt. Enstaka turistresor gick till Sandhamn redan från 1865, hörde Sandhamn till de första öarna med regelbunden ångbåtstrafik. Och med båtarna kom turisterna! Kungliga Svenska SegelSällskapet, KSSS, byggde år 1897 sitt klubbhus, som nu inrymmer Seglarhotellet. Sedan dess har Sandhamn varit ostkustens seglarmetropol!